Archivo de la categoría: Poemas en gallego

A que por muy gran fremosura

Elijo esta versión del Ensemble Gilles Binchois, quizá más lenta de lo habitual, porque con ayuda de los subtítulos permite seguir muy bien el texto. Mi versión favorita, desde una perspectiva puramente personal, es la de Esther Lamandier:

O meu primeiro Celso Emilio (tráiler)

Presentación de ‘Dun tempo e dunha terra. Antoloxía poética de Celso Emilio Ferreiro’, ilustrada por David Pintor

Teño o corazón senlleiro, de Celso Emilio Ferreiro (Escolma poética, il. Baldo Ramos)

TEÑO O CORAZÓN SENLLEIRO

Teño o corazón senlleiro
e orfo na noite fría.

Non importa, agardaréi
polo albor do novo día.

Teño lobos, teño sombras,
teño a sorte fuxidía.

Non importa, agardaréi
polo albor do novo día.

Está mudo o reixiñol
que outrora cantar solía.

Non importa, agardaréi
polo albor do novo día.

Que está comigo a esperanza,
fiando, fía que fía…

Ela fía i eu confío
no albor do novo día.

.

  • De Viaxe ao País dos Ananos.
  • Celso Emilio Ferreiro, Escolma poética (trece poemas). Imaxes de Baldo Ramos. Factoría K, 2008.

Gran Dicionario Xerais da Lingua

A finales de este mes de noviembre sale el Gran Dicionario Xerais da Lingua, una obra de casi 2500 páginas, en dos volúmenes, que se anuncia con estas características. Durante lo que queda de 2009 se podrá comprar por un precio especial de solo 80 euros.

Gran Dicionario Xerais da Lingua

“Dobres parellas”, “Kafka” y “Lobishome”, de Ramiro Fonte

Dobres parellas

Un manual de retórica
e unha gran novela histórica;
a bóla do mapa mundo
e, do reloxo, un segundo.

Un cuarteto no encerado
e un número fatigado;
a pedra filosofal
e unha aurora boreal.

Un xigante telescopio
e a luz de estrela que eu copio;
o punto norte da búxola
e o firme acento da esdrúxula.

Un curioso efecto óptico
e un orador estrambótico;
un caiuco na ribeira
e un amigo á miña beira.

As cartas dos reis de espadas
e de ouros nunha ollada;
e quen me roubou a min
os versos que eu escribín.

darabuc-jacobo-muniz-ramiro-fonte-xardin-do-pasatempo-lobishome

  • Pulsad para ampliar la imagen y leer «Lobishome» y «Kafka». Del mismo libro: «Zoo» y «Xadrez».
  • Ramiro Fonte, Xardín do pasatempo. Ilustrado por Jacobo Muñiz. Tambre (Ala Delta, verde, 24),Vigo, 2008. ISBN-13: 978-84-92404-15-5.

Cousos do lobo!, de Uxío Novoneyra

.

Cousos do lobo!
Caborcos do xabarín!
Eidos solos
onde ninguén foi nin ha d’ir!

O lobo! Os ollos o lombo do lobo!

Baixa o lobo polo ollo do bosco
movendo nas flairas dos teixos
ruxindo na folla dos carreiros
en busca de vagoada máis sola e máis medosa…

Rastrexa
parase e venta
finca a pouta ergue a testa e oula
ca noite na boca…

.

¡LUGARES DEL LOBO! / ¡Lugares del lobo! / ¡Barrancos del jabalí! / ¡Heredades solas / donde nadie fue ni ha de ir! // ¡El lobo! ¡Los ojos el lomo del lobo! // Baja el lobo por el ojo del bosque / moviendo en las ramas de los abetos / rugiendo en la hoja de los senderos / en busca de una hondonada más sola y más temerosa… // Rastrea, / se para y ventea, / hinca la garra, levanta la cabeza y aúlla / con la noche en la boca…

.

Sobre Uxío Novoneyra se puede consultar, por ejemplo, la entrada de Wikipedia. Este poema pertenece al libro Os eidos (I), de 1955. La traducción es de César Antonio Molina, en Antología de la poesía gallega contemporánea, Júcar, Madrid, 1984.

A vella do candil, de Carmen Costas

Un estupendo poema ilustrado de Carmen Costas, alumna de quinto curso del CEIP Mestres Goldar de Vigo, que sabe crear un buen ambiente de misterio en torno de la protagonista. Mi humilde sugerencia de mejora: intentar que tenga una música más regular. (Para ver la imagen ampliada, pulsa aquí).
.

darabuc-a-vella-do-candil-carmen-costas-ceip-mestres-goldar-red.jpg
.